Upozornění na časovou prodlevu v procesu vyžádání výpisů z Rejstříku trestů

Dovolujeme si Vás upozornit, že aktuálně probíhají ze strany Digitální a informační agentury změny v informačním systému Rejstřík trestů. Během této doby se může pořizování výpisů z Rejstříku trestů a všechny následující kroky procesu s tím spojené potýkat s časovou prodlevou a není možné je tak vydávat na počkání.

Ke změnám a souvisejícím prodlevám dochází z důvodu přechodu informačního systému Rejstříku trestů na nový systém. Vzhledem k obrovskému množství migrovaných dat nelze vyloučit prodloužení celého procesu. Doporučujeme vyřídit si výpis z Rejstříku trestů s předstihem. Dále máte také možnost vyřídit si výpis z rejstříku trestů na pobočkách CZECH Point a následně zaslat na podatelnu TA ČR opatřené konverzní doložkou. 

Vzniklou situaci nepřetržitě řešíme, abychom vrátili přístupnost i časový horizont vydávání výpisu z Rejstříku trestů do běžného režimu co nejdříve. 

Děkujeme vám za pochopení.