Veřejná konzultace k Evropskému partnerství Driving Urban Transitions

Evropský rámcový program pro výzkum a inovace EU (tzv. Horizon Europe), který nahradí současný Horizon 2020, připravuje nový finanční nástroj na podporu výzkumu a mezinárodní spolupráce zvaný Evropská partnerství (European Partnerships). Nástroj bude zahrnovat širokou škálu tematických zaměření. 

Jedno z připravovaných Evropských partnerství, Driving Urban Transitions programme (DUT), vyhlásilo tento měsíc veřejnou konzultaci za účelem sběru podnětů od různých typů potenciálních stakeholderů včetně výzkumných organizací, místních správních celků, strategických sítí a neziskových organizací, ale i soukromých subjektů.

DUT partnerství má 3 hlavní oblasti zaměření (přikládáme v originálním znění): 

  • the urban energy transitions, 
  • circular economy and sustainable urban land use, 
  • inclusive urban mobility and connectivity.

Slovy organizátorů tohoto finančního nástroje je cílem konzultace: “Show us how the urban challenges you are addressing in your work are reflected in the proposal. Highlight what implementation measures you find appropriate to take the next steps towards urban transitions.”  

Více informací o partnerství DUT a veřejné konzultaci najdete zde

V případě, že by se Vaše organizace ráda zapojila do přípravy tohoto nástroje vyjádřením připomínek a nápadů, prosíme o vyplnění veřejné konzultace, či případně jejího přeposlání relevantním respondentům.