Veřejná konzultace ke změnám Všeobecných podmínek

V Technologické agentuře ČR (TA ČR) jsme připravili změnu Všeobecných podmínek. Rádi využijeme Vašich zkušeností a názorů, a proto prosíme o jejich přečtení a vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník se zaměřuje především na změny, které TA ČR ve Všeobecných podmínkách navrhuje. U každé změny je současně stručný popis, proč k ní dochází.

Abychom mohli výsledky jednotně vyhodnotit, prosíme o vyplnění dotazníku do 19. března 2021.

Pokud víte o někom dalším, kdo by měl zájem se k novým Všeobecným podmínkám vyjádřit, budeme rádi, když mu tuto informaci předáte.

Veškerá sesbíraná data, která vyhodnotí tým poradenství, nebudou dále šířena. Účast na dotazníkovém šetření je dobrovolná. Doručením tohoto dotazníku do TA ČR považujeme za Váš souhlas se zpracováním zaslaných dat.

Děkujeme za spolupráci.

Tým poradenství TA ČR