Veřejná konzultace “Low-Carbon Industrial Technologies Prospect Report” k implementaci evropské strategie New Industrial Strategy

Technologická agentura ČR (TA ČR) vás informuje o možnosti vyjádření se v rámci veřejné konzultace s názvem Stakeholders consultation on Low-Carbon Industrial Technologies Prospect Report, která má za cíl podpořit implementaci strategie Evropské komise New Industrial Strategy.

Dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví je jedním z klíčových nástrojů k dosažení dvou zásadních cílů určených Evropskou unií: snížení emisí o 55 % do roku 2030, a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Na této cestě však Evropa čelí několika problémům. Mnoho průlomových nízkouhlíkových technologií není dostatečně rozvinuto a zavedeno, existující technologie se nedaří rozšířit mezi odvětví a regiony. 

New Industrial Strategy, respektive její dílčí plány – tzv. Industrial Technology Roadmaps – mají sehrát zásadní úlohu při řešení těchto překážek. Právě tato veřejná konzultace (dotazník) je poté součástí zmíněných dílčích plánů s cílem sladit a propojit klíčová partnerství v rámci programu Horizont Evropa s průmyslovými ekosystémy, či zajistit rychlejší šíření výsledků výzkumu v rámci ekonomiky. Vítány jsou příspěvky od co nejširší škály zainteresovaných subjektů: velké podniky, SMEs, RTOs, technologické infrastruktury, univerzity, nevládní organizace nebo CSOs. 

Vaše vyjádření považujeme za mimořádně důležité. Poslouží jako zpětná vazba pro plán nízkouhlíkových průmyslových technologií, pomůže lépe popsat hlavní překážky vývoje a zavádění průlomových technologií, a stane se klíčovým vstupem pro implementaci New Industrial Strategy. Zároveň upozorňujeme, že je potřebné vyjádřit se do 30. 9.