Vliv sentimentu na hodnocení a „prosba o objektivní hodnocení“

Milé hodnotitelky, milí hodnotitelé,

rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavá zjištění ze získaných dat z probíhající analýzy hodnotitelských posudků. V analýze byl zjišťován vliv sentimentu textového hodnocení na přidělené body. Byla ověřována hypotéza jejíž závěry uvádíme níže:

Hypotéza:Sentiment textového hodnocení má vliv na přidělené body: pozitivní sentiment vede k vysokému bodovému hodnocení, nízký sentiment k nízkému bodovému hodnocení a neutrální sentiment pokrývá celé spektrum.

Tato hypotéza se nepotvrdila, z analýzy vyplynulo:

1. pozitivní sentiment ve většině případů vede k maximu bodů,
2. neutrální sentiment tíhne spíše k vyšším bodovým hodnocením,
3. i přes negativní sentiment lze získat vysoké bodové hodnocení.


V hodnoticím procesu se snažíme o směřování k maximálně objektivním výstupům. Prosíme Vás, hodnotitelky i hodnotitele, abyste v hodnocení projektů využívali celou bodovou škálu a projekty nehodnotili jen v jejím horním spektru

Udělené body průměrnému projektu by měly odpovídat  průměrnému bodovému hodnocení.  Nekvalitní projekt by se měl počtem udělených bodů nacházet v dolní části bodové škály. Teprve až bodové hodnocení velmi kvalitního projektu by mělo odpovídat horní části bodového spektra. 

Dále Vás prosíme o vyplňování delších komentářů v jednotlivých hodnoticích kritériích. Věříme, že při aplikaci tohoto postupu dosáhneme lepších a objektivnějších výsledků v hodnocení projektů.

Na závěr připojujeme nejčastější formální nedostatky v práci hodnotitelů