Vyhlášení společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 000 000 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 11. ledna 2018 (17:00 CET).

Témata výzvy jsou:

  • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Ve výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Žadatelé jsou vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni, předloží úplný návrh projektové žádosti (full proposal). Lhůta pro předložení full proposal bude sdělena společně s výsledkem prvního stupně. V obou fázích žádosti koordinátor připraví společný návrh projektové žádosti (zkrácenou nebo úplnou verzi) za celé konsorcium, přičemž použije níže uvedenou šablonu (viz přílohy). Formulář se předkládá prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádosti (ESS) spolu s finanční tabulkou podle šablony, která je k dispozici také níže. Současně budou vloženy přímo do systému ESS některé administrativní údaje o projektu.

Elektronický systém pro podávání žádostí (ESS) společně s příručkou bude k dispozici na stránkách www.chistera.eu.

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO – Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Pokud může být partner způsobilý k získání finančních prostředků ze strany více zúčastněných poskytovatelů (RFO), musí si vybrat pouze jednoho poskytovatele pro financování.