Vyhlášení výsledků formální kontroly 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích (dále jen „SIGMA – DC1”) vyhlášené dne 22. listopadu 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 42 návrhů projektů

Výsledky formální kontroly 4. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1:

  • 42 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 9. 2. 2024