Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem) VYHLAŠUJE VÝSLEDKY hodnocení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále pro 22 projektů, které byly podpořeny v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Příjemci budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR