Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS Programu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 28. března 2017. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 235 návrhů projektů z celkového počtu 249 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Po ukončení soutěžní lhůty (10. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 2. 6. 2017 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu ZÉTA: