Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Programu ÉTA

a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (21. 6. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 352 návrhů projektů z celkového počtu 362 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ÉTA: