VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ZÉTA GENDER-NET PLUS CALL 2017

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne 25. 10. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (7. 12. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR dne 13. 12. 2018 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 2 návrhy projektů z celkového počtu 2 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu ZÉTAGENDER-NET Plus Call 2017: