Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. VS Programu EPSILON CHIST-ERA III CALL 2017

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu EPSILON CHIST-ERA III Call 2017, vyhlášené dne 3. 10. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (15. 11. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR dne 22. 11. 2018 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnil a do dalšího hodnocení postupuje 1 návrh projektu z celkového počtu 1 návrhu projektu, který byl podán do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže programu EPSILONCHIST-ERA III Call 2017: