VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: VYHODNOCENÍ SPLNĚNÝCH PODMÍNEK 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NCK

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní centra kompetence 1 (NCK 1), vyhlášené dne 29. 3. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (31. 5. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 15 návrhů projektů z celkového počtu 17 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK 1: