Vyhlášení výzvy M-era.Net Call 2019 zaměřené na materiálový výzkum

Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.Net 2 Call 2019 a získejte finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Výzvy se účastní 35 poskytovatelů z 26 zemí, uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy jsou:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 18. 6. 2019 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému. Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era.Net nebo v připravované příručce Vše o M-ERA.Net 2 Call 2019, která bude zveřejněna na našich stránkách www.tacr.cz