Vynechání pravidelné odstávky ISTA, SISTA a ISRB

Technologická agentura ČR informuje uživatele ISTA, SISTA a ISRB, že nedojde k pravidelné odstávce systémů ISTA, SISTA a ISRB plánované dne
17. 05. 2024 od 9:00 hod. do 17:00 hod. O dalších pravidelných odstávkách vás budeme informovat s dostatečným předstihem, abyste se na ně mohli dopředu připravit.