Vyplacení podpory na rok 2023

Technologická agentura České republiky informuje příjemce podpořených projektů, že u realizovaných projektů vyplatila podporu pro rok 2023 na bankovní účty hlavních příjemců. V souvislosti s tím připomínáme hlavním příjemcům povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory, aby poskytli příslušnou část podpory dalším účastníkům ve svých projektech. Dalším účastníkům doporučujeme ověřit si přijetí příslušné části podpory.

Novým projektům vyplácíme podporu do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory.