Vyplacení podpory na rok 2024

Vážení příjemci, oznamujeme Vám, že finanční podpora pro rok 2024 byla zaslána na bankovní účty všech hlavních příjemců realizovaných projektů. V této souvislosti bychom rádi připomněli několik klíčových bodů, které jsou zásadní pro hladký průběh řešení všech projektů: 

  • Rozdělení podpory: 

Dle smlouvy o poskytnutí podpory mají hlavní příjemci uloženou povinnost poskytnout příslušnou část podpory dalším účastníkům v jejich projektech. 

  • Ověření obdržení podpory: 

Doporučujeme všem dalším účastníkům, aby si ověřili, že svou část podpory v řádném termínu obdrželi. V případě, že byla podpora nesprávně připsána, nebo nebyla vůbec zaslána, je nutné toto bezodkladně nahlásit poskytovateli. Vaše aktivní komunikace nám pomáhá zajistit, že proces realizace probíhá hladce a bez zbytečných zdržení. 

  • Podpora pro nové projekty: 

Dále informujeme příjemce nově podpořených projektů, že podporu vyplácíme do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory. Vaše trpělivost a pochopení v této fázi jsou pro nás velmi cenné. 

  • Změna bankovních účtů: 

V případě, že došlo ke změně vašeho bankovního účtu, prosíme, abyste nás o této změně informovali co nejdříve. Jakékoli zpoždění v této komunikaci může vést k prodloužení termínu vyplacení podpory. 

Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za vaši neustálou důvěru a spolupráci. Přejeme vám mnoho úspěchů v realizaci vašich projektů v roce 2024.