Vyplácení podpory

Na základě dohody s RVVI a Ministerstvem financí přistoupí Technologická agentura ČR k postupnému vyplácení části podpory na realizované projekty, a to v předpokládané výši 3/12 schválené výše podpory projektu na rok 2022 dle Závazných parametrů. Zbylá část podpory bude projektům vyplacena po schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022.

Řešitelé realizovaných projektů byli o této skutečnosti informováni prostřednictvím tohoto dopisu