Výsledky formální kontroly 2. VS Programu OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, vyhlášené dne 16. ledna 2013.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. 3. 2013) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 21. 3. 2013 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Do dalšího hodnocení postupuje 220 návrhů projektů z celkového počtu 228 návrhů projektů, které byly přijaty do veřejné soutěže.