Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4.VS Programu ALFA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 1. listopadu 2013.

Po ukončení soutěžní lhůty (20. 12. 2013) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 6. 1. 2014 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 974 návrhů projektů z celkového počtu 1019 návrhů projektů, které byly přijaty do této veřejné soutěže.