Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 1.VS Programu GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 20. 3. 2017.

Po ukončení soutěžní lhůty (2. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 4. 5. 2017 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnili a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: