Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 2. VS Programu GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 11. 10. 2017.

Po ukončení soutěžní lhůty (23. 11. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 30. 11. 2017 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnil a do dalšího hodnocení postupuje 1 návrh projektu.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: