Využijte možnosti přechodu na nové Všeobecné podmínky TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) nabízí přechod na nové Všeobecné podmínky v6 pro realizované projekty, u kterých je plánovaný konec realizace až po 31. 12. 2019.

Všeobecné podmínky v6 reagují na změnu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Hlavní novinkou, kterou přináší nové Všeobecné podmínky v6, je změna systému vracení nevyčerpaných prostředků podpory a finančního vypořádání podpory. Změna spočívá v upuštění od systému ročního zúčtování poskytnuté podpory se státním rozpočtem. Hlavní řešitelé tak nadále nemají povinnost provádět každoroční finanční vypořádání se státním rozpočtem a vracet nespotřebovanou podporu. Přehled reálného čerpání proti plánu zůstává nadále součástí roční zprávy o řešení projektu. Nové Všeobecné podmínky jsou již součástí podmínek veřejných soutěží vyhlášených po 1. 1. 2019.

Podrobné informace, vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory a Všeobecné podmínky jsou k dispozici ke stažení níže:

V případě Vašeho zájmu o uzavření dodatku či dalších dotazů, prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu svého referenta, jehož jméno a kontakt naleznete v informačním systému ISTA na úvodní záložce Vašeho projektu, která se nazývá Souhrn informací o projektu, a to v sekci Další údaje.