Výzkumná rada

OBECNÉ INFORMACE
Výzkumná rada je koncepčním orgánem Technologické agentury. Výzkumná rada má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje
a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky. Předsedu výzkumné rady
a místopředsedu výzkumné rady jmenuje z členů výzkumné rady a odvolává z funkce vláda na návrh RVVI. Funkce člena výzkumné rady
je veřejnou funkcí a nezakládá pracovně právní vztah k České republice.

Členy Výzkumné rady (VR) TA ČR jsou:

Výzkumná rada zejména:

 • navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí a jejich členy,
 • předkládá předsednictvu požadavky na nové programy připravované Technologickou agenturou a jejich cíle,
 • vyjadřuje se k návrhům programů připravených Technologickou agenturou nebo k návrhům programů připravených jinými správními úřady, jejichž realizaci zajišťuje Technologická agentura,
 • hodnotí průběžné a konečné výsledky programů realizovaných Technologickou agenturou,
 • vyhodnocuje odbornou úroveň Technologické agentury a navrhuje předsednictvu potřebná opatření.Celý dokument k nahlédnutí ZDE.


Historie jmenování členů VR TA ČR:

Dne 16. 11. 2009 byla vyhlášena výzva k podávání návrhů na členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

Členové výzkumné rady TA ČR byli jmenováni na základě usnesení vlády České republiky ze dne 27. 10. 2010 č. 760.

Usnesením vlády ČR č. 268 ze dne 13. dubna 2011 byl dodatečně jmenován prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Funkce člena výzkumné rady se ke dni 15. 4. 2012 vzdali Ing. Rut Bízková, z důvodu jmenování předsedkyní TA ČR a Ing. Pavel Komárek, z důvodu jmenování členem předsednictva TA ČR.

S účinností od 8. listopadu 2012 byli vládou ČR usnesením č. 806 dodatečně jmenováni:

 • Ing. Martin Frélich
 • Ing. Pavel Bartoš

Usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2015 č. 58 byl jmenován členem výzkumné rady s účinností od 13. dubna 2015 na 2. funkční období prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Usnesením vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2016 č. 1069 byli jmenováni členové výzkumné rady s účinností od 28. listopadu 2016 na 1. funkční období Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D., a prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.

Usnesením vlády České republiky ze dne 10. října 2018 č. 654 byli jmenováni členové výzkumné rady s účinností od 10. října 2018:

 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc. – předseda VR
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
 • prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c.
 • doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 • Ing. Martin Frélich
 • Mgr. Miroslav Havránek
 • doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.
 • Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.

Usnesením vlády České republiky ze dne 29. dubna 2019 č. 290 byl jmenován členem výzkumné rady s účinností od 29. dubna 2019 Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA.

Usnesením vlády České republiky ze dne 29. června 2020 č. 694 byla z výzkumné rady, na svou žádost o rezignaci, odvolána s účinností od 29. června 2020 Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D., která se od 30. března 2020 stala členkou předsednictva TA ČR.

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1064 byli jmenováni členové výzkumné rady s účinností od 28. listopadu 2020 prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D a Ing. Josef Kašpar, FEng. Zároveň byl stejným usnesením s účinností od 19. října 2020 jmenován místopředsedou výzkumné rady Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2022 č. 862 byli jmenováni členové a členky výzkumné rady s účinností od 12. října 2022:

 • doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.,
 • prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D.,
 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc.,
 • Mgr. Miroslav Havránek,
 • doc. Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D.,
 • Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.,
 • doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. MBA,
 • Ing. Miroslav Punčochář, DSc.,

Zároveň byl stejným usnesením s účinností od 12. října jmenován předseda výzkumné rady prof. Ing. Martin Fusek, Csc.

Usnesením vlády České republiky ze dne 26. dubna 2023 č. 286 byli jmenováni členové výzkumné rady s účinností od 26. dubna 2023 Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA a PhDr. Pavel Baran, CSc.

DOKUMENTY