Výzkumná spolupráce s Vietnamem v oblasti blockchain

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala zájemce o technologickou spolupráci s Vietnamem o možnosti výzkumné spolupráce v oblasti blockchainNational Centre for Technological Progress. Zástupce Centra, které je spravované vietnamským Ministerstvem pro vědu
a technologie a současně partnerskou agenturou TA ČR v programu DELTA 2, oslovil TA ČR s žádostí o nalezení výzkumného partnera.

Více informací o technologii blockchain poskytnutou vietnamským partnerem naleznete zde a v prezentaci.

V případě zájmu o výzkumnou spolupráci prosím kontaktujte Mr. Bach Dong Nam na e-mail: namdongbach@gmail.com či úsek mezinárodní spolupráce TA ČR na e-mail: bila@tacr.cz.