Vzdělávací a výcvikový program TA ČR - kompetentní úředník podpory VaVaI

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je realizace specifického vzdělávacího a výcvikového programu na bázi kompetenčního modelu pro zaměstnance TA ČR za účelem zvýšení a udržování kompetencí, specifických dovedností a znalostí těchto zaměstnanců. Klíčovou součástí projektu je samotný přechod na kompetenční model řízení a externě zajištěný specifický vzdělávací a výcvikový program pro zaměstnance TA ČR vycházející z tohoto navrženého kompetenčního modelu. 

Očekávaný přínos projektu

Očekávaným přínosem projektu je zvýšení kompetencí (soubor schopností, specifických dovedností, znalostí a postojů požadovaných/potřebných pro výkon svěřené role) zaměstnanců TA ČR a trvalé udržování požadované úrovně kompetencí bez ohledu na fluktuaci (řízenou i přirozenou obměnu zaměstnanců).

Harmonogram

37 měsíců (1. 6. 2020 – 30. 6. 2023) 

Cílová skupina

Zaměstnanci agentury TA ČR. Předpokládá se zapojení všech zaměstnanců TA ČR, a to jak řadových zaměstnanců, tak i středního a vyššího managementu.

Klíčové aktivity a výstupy:
KA1: Zavedení kompetenčního modelu
KA2: Výběr externích dodavatelů specifického vzdělávání a výcvikového programu
KA3: Plán specifického vzdělávání a výcvikového programu, nastavení hodnocení a efektivity vzdělávání
KA4: Realizace specifického vzdělávání a výcvikového programu

Plánovaný vzdělávací systém se sestává z:

  • výcviku měkkých dovedností (soft skills)
  • výcviku a vzdělávání v odborných tématech a dovednostech (hard skills)
  • on-the-job learningu:systém interních stáží a interního vzdělávání, včetně zamýšlené job rotation
  • externích stáží
  • online vzdělávání

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.