Vznikl unikátní univerzitní Spin-off Charles Games, s.r.o. založený za účelem vývoje a prodeje počítačových her a podpory nadějných studentů

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o.,  založila svůj první spin-off Charles Games, s.r.o., jenž bude vyvíjet
a prodávat počítačové hry a zároveň sloužit jako inkubátor pro studenty vývoje počítačových her. Společnost Charles Games, s.r.o. vznikla 24. ledna 2020
v Praze, aby akcelerovala komercializační aktivity pracovní skupiny Charles Games a mohla poskytovat rozšířenou podporu studentům Univerzity Karlovy.
V dílně Charles Games s.r.o. vznikla například úspěšná edukativní hra Attentat 1942, jejíž proof-of-concept fázi finančně podpořila Technologická agentura ČR z Programu GAMA.

Zdroj: Charles Games, s.r.o.

Charles Games se dle svého business plánu bude věnovat třem hlavním oblastem. První je komercializace počítačových her, mezi které patří například i celosvětově oceňovaná hra Attentat 1942 s více jak 7 000 prodanými kopiemi. Druhou oblastí je samotný vývoj nových počítačových her, přičemž je již téměř hotové pokračování Attentatu, a to Svoboda 1945, u níž se dá předpokládat úspěch. Třetí oblastí je podpora mladých vývojářských týmů, které budou moci využívat inkubačních služeb CG. „Již nyní mohu prozradit, že se můžete těšit například na akční hru s robotickou tématikou, či na adventuru vyprávějící příběh o tajemném lese,“ říká jednatel a hlavní programátor CG Dr. Jakub Gemrot a dodává: „Velké díky patří historikům z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, bez kterých by hry jako Attentat 1942 nebo Svoboda 1945 nevznikly, podobně pomohlo i financování fáze proof-of-concept z Programu  GAMA od Technologické agentury ČR.“

Zdroj: Charles Games, s.r.o.

Univerzita Karlova (UK) je první a jediná vysoká škola v ČR, která založila soukromou společnost za účelem transferu znalostí a technologií. Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) plní svůj účel nad očekávání a kromě řady jiných úspěchů nyní zakládá svůj první univerzitní spin-off Charles Games s.r.o. (CG). Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny.

„Jedná se o další důležitý krok v naplňování třetí role univerzity a přenášení výsledků naší excelentní vědecké činnosti do praktického života. Potvrzuje se,
že rozhodnutí založit CUIP bylo správné. První spin-off společnost Charles Games se bude zabývat vývojem výukových počítačových her a podporou studentských experimentálních děl. Zařazování multimediálních prvků do výuky považuji za jednu z důležitých cest, jak modernizovat systém vzdělávání v naší zemi,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. UK touto cestou rovněž naplňuje vládní Inovační strategii ČR 2019–2030, která jasně podporuje vznik univerzitních spin-off společností.

Zdroj: Charles Games, s.r.o.

CUIP funguje teprve rok a půl, za tu dobu již stihlo navázat spolupráci s více jak 20 subjekty z ČR i zahraničí, prodat 2 patenty, či uzavřít licenční smlouvy pro téměř 10 technologií. „Založením Charles Games s.r.o., jakožto samostatné právnické osoby, akcelerujeme komercializační potenciál vydávaných her, zvyšujeme prestiž původní pracovní skupiny a zároveň tvoříme bezpečný ekosystém pro mladé vývojářské týmy, které budou moci využívat nabízených inkubačních služeb,“ říká ředitel CUIP Mgr. Otomar Sláma. „Vznik Charles Games s.r.o. považuji za obrovský úspěch a jsem ráda, že se podařilo přes všechny překážky společnost založit,“ dodává Dr. Daniela Králíková, projektová manažerka CUIP zodpovědná za vznik CG.

ZDROJ: Univerzita Karlova