Water4All Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy Water4All Call 2022, která spadá do nástroje Evropská partnerství, se přihlásilo 20 českých uchazečů v rámci 12 projektů. Technologická agentura ČR podpoří 1 úspěšný český tým, které se podílí na projektu Sringiness.

Cílem této výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v problematice zacházení s vodními zdroji děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, které souvisí s extrémními událostmi.

Tématy výzvy byly:

  1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  2. Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  3. Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Více o úspěšných projektech a této výzvě bude k dispozici zde.