Water4All Partnerství

Identifikace projektuWater4All
Registrační číslo101060874
Identifikace programuHorizont Evropa
Typ akceEvropské partnerství
VýzvaHORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02
KoordinátorANR
Délka trvání projektuTBA
Celkové náklady€86,723,015.50
Vyžádaný EU příspěvek€26,016,904.74

cíl projektu:

Partnerství Water4All si klade za cíl zajistit pro všechny bezpečnost vody z dlouhodobého hlediska, a to prostřednictvím podpory systémových transformací a změn ve výzkumu celé škály relevantních témat týkajících se vlastníků problémů i poskytovatelů řešení. Partnerství zahrnuje více než 70 partnerů financujících výzkum a inovace, ministerstva životního prostředí, místní úřady, evropské, národní a regionální sítě i výzkum provádějící organizace. Dále bude spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami v oblasti výzkumu a inovací.Water4All navrhuje portfolio nadnárodních meziodvětvových aktivit zaměřených na různé aktéry s cílem vytvořit následující výstupy:

  • Posílit spolupráci v oblasti výzkumu vody a inovací na evropské a mezinárodní úrovni ve více než 28 zemích, zejména prostřednictvím šesti společných nadnárodních výzev
  • Koordinovat a využívat aktivity komunity okolo VaVaI v oblasti vodního hospodářství
  • Podporovat a propagovat předvádění inovativních řešení a jejich přístup na trh
  • Vytvářet, sdílet a lépe šířit znalosti a data související s vodou, od regionů až po světové měřítko
  • Posílit rozvoj talentu odborníků na výzkum a inovace v oblasti vodního hospodářství
  • Podporovat rozvoj kapacit a celoživotní vzdělávání tvůrců vodní politiky, zúčastněných stran a široké veřejnosti
  • Navrhnout a implementovat přístupy pro participativní rozvoj inovací

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP0: Koordinace partnerství a management
WP1: Pilíř A: společná vize Water4All, strategie pro výzkum a inovace (SRIA)
WP2: Pilíř B: Vývoj nových inovativních řešení a vědomostí pro systematický a inkluzivní přístup k výzvám spojeným s vodou
WP3: Pilíř C: Politika vědy a propojení politik a koncového uživatele
WP4: Pilíř D: Demonstrační aktivity
WP5: Pilíř E: Mezinárodní vztahy

složení konsorcia

  1. KOORDINÁTOR – AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR
  2. AQUA PUBLICA EUROPEA – APE
  3. RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN ASSOCIATION – RIOB WATER EUROPE – WS
  4. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG – BMBWF
  5. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG – FWF
  6. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS
  7. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO
  8. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. – VITO
  9. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN – HERMESFOND
  10. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ – VMM
  11. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE – Mendelova univerzita v Brne
  12. MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI – MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC
  13. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
  14. Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK (The Danish Climate Adaptation Network)
  15. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION
  16. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS
  17. The Danish Environmental Protection Agency – DEPA
  18. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg
  19. SUOMEN AKATEMIA
  20. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY OF FINLAND
  21. SUOMEN YMPARISTOKESKUS – FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE
  22. MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
  23. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – BRGM
  24. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS – CNRS
  25. POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L’EAU – FRANCE WATER TEAM
  26. DVGW DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UNDWASSERFACHES – TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHER VEREIN EV – DVGW
  27. KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE – KIT
  28. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS – GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND INNOVATION
  29. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL – NKFIH
  30. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND – EPA
  31. Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources Izrael – MoE
  32. CITTA METROPOLITANA DI MILANO – CMM
  33. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR
  34. ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ITALIAN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESEARCH
  35. Ministero dell’università e della ricerca – MUR
  36. LATVIJAS ZINATNES PADOME
  37. LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA – MES
  38. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE – RTU
  39. Lietuvos mokslo taryba – LMT
  40. ENERGY AND WATER AGENCY
  41. MINISTERU GHALL ENERGIJA, L INTRAPRIZA U L IZVILUPP SOSTENIBBLI – MINISTRY FOR ENERGY, ENTERPRISE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  42. AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE – NATIONAL AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
  43. STICHTING CENTRE OF EXPERTISE WATERTECHNOLOGIE – Centre of Expertise Water Technology
  44. STICHTING VOOR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS, BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
  45. PROVINCIE FRYSLAN – FRIESLAND
  46. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
  47. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – NWO
  48. STICHTING WATER ALLIANCE – SWA
  49. STICHTING WETSUS, EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE WATER TECHNOLOGY – WETSUS
  50. NORSK INSTITUT FOR VANNFORSKNING – NORWEGIAN INSTITUT FOR WATER RESEARCH
  51. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY 
  52. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR
  53. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT
  54. LIS-WATER – LISBON INTERNATIONAL CENTRE FOR WATER – LIS-WATER
  55. LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNEC
  56. Portuguese Water Partnership – Portuguese Water Partnership
  57. UNIVERSIDADE DE EVORA – UNIVERSIDADE DE EVORA
  58. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII – UEFISCDI
  59. EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE – EUBA
  60. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
  61. WATER RESEARCH COMMISSION – WRC
  62. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN
  63. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI
  64. FUNDACION IMDEA AGUA – IMDEA AGUA
  65. PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPANOLA DEL AGUA – PTEA
  66. ASOCIACION CLUSTER PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA-ZINNAE – ZINNAE
  67. FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
  68. TURKIYE SU ENSTITUSU – SUEN
  69. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK
  70. STAD MECHELEN – MALINES
  71. CREA HYDRO&ENERGY ZS – CREA Hydro&Energy, o.s.
  72. DEPARTMENT OF SCIENCE AND INNOVATION
  73. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Itálie)
  74. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE (Belgie)
  75. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET – TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DTU (Dánsko)
  76. OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU – OIEAU (Francie)

Třetí strany

  1. Friesland College – CIV Water
  2. Miljøstyrelsen
  3. VLAAMSE GEWEST – VLO
  4. Mendel University in Brno

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101060874.