Water4All Partnerství

Identifikace projektuWater4All
Registrační číslo101060874
Identifikace programuHorizont Evropa
Typ akceEvropské partnerství
VýzvaHORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02
KoordinátorANR
Délka trvání projektuTBA
Celkové náklady€86,723,015.50
Vyžádaný EU příspěvek€26,016,904.74

cíl projektu:

Partnerství Water4All si klade za cíl zajistit pro všechny bezpečnost vody z dlouhodobého hlediska, a to prostřednictvím podpory systémových transformací a změn ve výzkumu celé škály relevantních témat týkajících se vlastníků problémů i poskytovatelů řešení. Partnerství zahrnuje více než 70 partnerů financujících výzkum a inovace, ministerstva životního prostředí, místní úřady, evropské, národní a regionální sítě i výzkum provádějící organizace. Dále bude spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami v oblasti výzkumu a inovací.Water4All navrhuje portfolio nadnárodních meziodvětvových aktivit zaměřených na různé aktéry s cílem vytvořit následující výstupy:

 • Posílit spolupráci v oblasti výzkumu vody a inovací na evropské a mezinárodní úrovni ve více než 28 zemích, zejména prostřednictvím šesti společných nadnárodních výzev
 • Koordinovat a využívat aktivity komunity okolo VaVaI v oblasti vodního hospodářství
 • Podporovat a propagovat předvádění inovativních řešení a jejich přístup na trh
 • Vytvářet, sdílet a lépe šířit znalosti a data související s vodou, od regionů až po světové měřítko
 • Posílit rozvoj talentu odborníků na výzkum a inovace v oblasti vodního hospodářství
 • Podporovat rozvoj kapacit a celoživotní vzdělávání tvůrců vodní politiky, zúčastněných stran a široké veřejnosti
 • Navrhnout a implementovat přístupy pro participativní rozvoj inovací

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP0: Koordinace partnerství a management
WP1: Pilíř A: společná vize Water4All, strategie pro výzkum a inovace (SRIA)
WP2: Pilíř B: Vývoj nových inovativních řešení a vědomostí pro systematický a inkluzivní přístup k výzvám spojeným s vodou
WP3: Pilíř C: Politika vědy a propojení politik a koncového uživatele
WP4: Pilíř D: Demonstrační aktivity
WP5: Pilíř E: Mezinárodní vztahy

složení konsorcia

 1. KOORDINÁTOR – AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR
 2. AQUA PUBLICA EUROPEA – APE
 3. RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN ASSOCIATION – RIOB WATER EUROPE – WS
 4. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG – BMBWF
 5. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG – FWF
 6. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS
 7. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO
 8. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. – VITO
 9. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN – HERMESFOND
 10. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ – VMM
 11. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE – Mendelova univerzita v Brne
 12. MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI – MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC
 13. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
 14. Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK (The Danish Climate Adaptation Network)
 15. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION
 16. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS
 17. The Danish Environmental Protection Agency – DEPA
 18. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg
 19. SUOMEN AKATEMIA
 20. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY OF FINLAND
 21. SUOMEN YMPARISTOKESKUS – FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE
 22. MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
 23. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – BRGM
 24. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS – CNRS
 25. POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L’EAU – FRANCE WATER TEAM
 26. DVGW DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UNDWASSERFACHES – TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHER VEREIN EV – DVGW
 27. KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE – KIT
 28. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS – GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND INNOVATION
 29. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL – NKFIH
 30. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND – EPA
 31. Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources Izrael – MoE
 32. CITTA METROPOLITANA DI MILANO – CMM
 33. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR
 34. ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ITALIAN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESEARCH
 35. Ministero dell’università e della ricerca – MUR
 36. LATVIJAS ZINATNES PADOME
 37. LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA – MES
 38. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE – RTU
 39. Lietuvos mokslo taryba – LMT
 40. ENERGY AND WATER AGENCY
 41. MINISTERU GHALL ENERGIJA, L INTRAPRIZA U L IZVILUPP SOSTENIBBLI – MINISTRY FOR ENERGY, ENTERPRISE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 42. AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE – NATIONAL AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
 43. STICHTING CENTRE OF EXPERTISE WATERTECHNOLOGIE – Centre of Expertise Water Technology
 44. STICHTING VOOR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS, BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
 45. PROVINCIE FRYSLAN – FRIESLAND
 46. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
 47. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – NWO
 48. STICHTING WATER ALLIANCE – SWA
 49. STICHTING WETSUS, EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE WATER TECHNOLOGY – WETSUS
 50. NORSK INSTITUT FOR VANNFORSKNING – NORWEGIAN INSTITUT FOR WATER RESEARCH
 51. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY 
 52. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR
 53. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT
 54. LIS-WATER – LISBON INTERNATIONAL CENTRE FOR WATER – LIS-WATER
 55. LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNEC
 56. Portuguese Water Partnership – Portuguese Water Partnership
 57. UNIVERSIDADE DE EVORA – UNIVERSIDADE DE EVORA
 58. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII – UEFISCDI
 59. EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE – EUBA
 60. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
 61. WATER RESEARCH COMMISSION – WRC
 62. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN
 63. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI
 64. FUNDACION IMDEA AGUA – IMDEA AGUA
 65. PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPANOLA DEL AGUA – PTEA
 66. ASOCIACION CLUSTER PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA-ZINNAE – ZINNAE
 67. FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
 68. TURKIYE SU ENSTITUSU – SUEN
 69. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK
 70. STAD MECHELEN – MALINES
 71. CREA HYDRO&ENERGY ZS – CREA Hydro&Energy, o.s.
 72. DEPARTMENT OF SCIENCE AND INNOVATION
 73. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Itálie)
 74. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE (Belgie)
 75. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET – TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DTU (Dánsko)
 76. OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU – OIEAU (Francie)

Třetí strany

 1. Friesland College – CIV Water
 2. Miljøstyrelsen
 3. VLAAMSE GEWEST – VLO
 4. Mendel University in Brno

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101060874.