Webinář k 5. VS Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) pořádá online seminář k 5. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční 4. září 2020 od 10 hodin.

V rámci semináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami 5. veřejné soutěže, která bude vyhlášena dne 2. září 2020, a se strukturou návrhu projektu. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho podání do veřejné soutěže.

KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA. Seminář je také moci zhlédnout formou záznamu v nadcházejících dnech.

Pro realizaci webináře bude využita aplikace Google Meet. Po skončení naleznete záznam na YouTube kanálu TA ČR.

Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu ÉTA směřujte prosím na Helpdesk. Nejčastější otázky z Helpdesku budou zodpovězeny i na připravovaném webináři.