Webináře: Genderová rovnost v kontextu odpovědného výzkumu a inovací

Ve druhé polovině ledna se uskuteční hned dvě vzdělávací akce pro všechny se zájmem o tématiku v oblasti genderové rovnosti v kontextu odpovědného výzkumu a inovací (Gender Equality in Responsible Research & Innovation)

1. webinář – 13. ledna od 11:00 do 12:15
Obsah webináře:

  • Přiblížit koncept genderu používaný v RRI (Responsible Research & Innovation)
  • Představit vzájemný vztah mezi plány genderové rovnosti a RRI
  • Zvýšit povědomí o důležitosti genderové dimenze ve výzkumných a inovačních procesech
  • Objasnit modely a postupy, které se přijímají pro institucionalizaci genderové problematiky v prostředí VaVaI

Registrovat se můžete ZDE

2. webinář – 20. ledna od 11:00 do 12:15
Obsah webináře:

  • Zvýšit povědomí o důležitosti analýzy vlivu pohlaví, genderu a intersekcionální perspektivy ve výzkumu ve STEM oborech
  • Představit případové studie, které ilustrují genderovou dimenzi ve výzkumu
  • Zvýšit povědomí o možných genderově citlivých opatřeních na straně poskytovatelů 
  • Poskytnout prostor pro diskuzi mezi poskytovateli a výzkumnými organizacemi

Registrovat se můžete ZDE

Webináře se uskuteční prostřednictvím platformy ZOOM a proběhnou v anglickém jazyce.
Pro více informací navštivte webovou stránku www.ge-academy.eu/gender-equality-in-rri.

Akce se konají v rámci projektů GEECCO, ETHNA System a GE Academy, které spadají pod H2020.