Zajímavé projekty na MSV v Brně

Rádi bychom vám představili tři projekty prezentované na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, které byly podpořeny Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a mají ambici prosadit nejen na našem trhu, ale také mají šance v zahraničí.

Jako první představil Ing. Ondřej Severa ze Západočeské univerzity robotické manipulátory pro speciální aplikace. Toto prototypové řešení robotů firmy Smart Motion ve spolupráci se ZČU se vymyká standardním průmyslovým robotům nejen svou podobou, ale i systémem řízení. Inspekční roboti Wendy a Sáva jsou určeni pro nedestruktivní inspekce potrubních systémů v jaderných elektrárnách. Podvodní robot Ponorka umožní inspekci ponořených technologií, Agebot zvládne i práci v agresívním prostředí. Novinkou je i to, že roboty mohou programovat přímo operátoři na lince.

Garantka vývoje firmy MEDIN, a.s. doc. Dr. Ing. Monika Losertová nám připomenula, že moderní sporty a zvyšující se rychlost na dálnicích přinášejí nejen adrenalin, ale také nehody s mnohočetnými poraněními a vážnými komplikacemi. Kvalita operačního zákroku, následná léčba a návrat pacienta do aktivního života závisí na možnosti fixace poranění. Na rozdíl od dlouhých kostí, u kterých jsou vyvinuty anatomicky tvarované dlahy, byla u zlomenin pánve možnost fixace omezená na neanatomické rovné, případně ohnuté dlahy a metody zevní fixace. Vývojový tým firmy MEDIN, a.s. ve spolupráci s odborníky z klinických pracovišť přišel v rámci projektu TA ČR s novou soustavou dlah pro současné ošetření poškozeného acetabula (kloubní jamky kyčelního kloubu) a symfýzy (spony pánevní). Soustava anatomických implantátů – patentovaná dlaha na symfýzu a inovovaná dlaha Omega umožňují jednoduchou a spolehlivou fixaci poškozené pánve.

Účastníci semináře si mohli prohlédnout nový způsob fixace při vážných poraněních pánve i rentgenovou kameru s největším rozlišením na světě.

Inovační projekt firmy RIGAKU představil doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. Účastníci semináře si mohli prohlédnout rentgenovou kameru s největším základním rozlišením na světě. Tato kamera umožňuje rozpoznat objekty velké asi půl mikrometru. Společně s Tokiem a Frankfurtem je i Praha sídlem jednoho ze tří vývojových center. To pražské se sídlem v Dolních Břežanech se zaměřuje například na rentgenovou optiku a rentgenová záření. Také úzce spolupracuje se superlaserovým centrem Hilase nebo s brněnským výzkumným centrem Ceitec. Výsledky práce mají velké praktické využití například v gumárenském, petrolejářském nebo farmaceutickém průmyslu, či při použití uhlíkatých nanovláken.

Ing. Severa, doc. Dr. Ing. Monika Losertová a doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc představili zajímavé projekty, které si zaslouží pozornost průmyslu i exportérů.

Tyto tři špičkové výsledky práce výzkumníci představili v rámci společného projektu TA ČR, EGAP, Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších partnerů Podpory exportu VaV. Cílem prezentace bylo najít zájemce z řad malých a středních firem, kteří mají chuť a zájem inovovat a nemají kapacity na vlastní výzkum.