ZÁKLADNÍ PARAMETRY 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje souhrnné informace o základních podmínkách 6. veřejné soutěže programu DELTA, které jsou k dispozici zde.

Současně TA ČR informuje zájemce o podávání návrhů projektů do 6. veřejné soutěže programu DELTA, že se k této veřejné soutěži nebude pořádat informační seminář.