Zapojte se do hodnocení projektů v oblasti ICT

Evropský nástroj ERA-NET Cofund CHIST-ERA, který podporuje výzkum v oblasti informačních a komunikačních věd a technologií, aktuálně hledá experty a expertky pro hodnocení návrhů projektů podaných do této mezinárodní výzvy. 

V rámci ERA-NET Cofundu CHIST-ERA IV byla 30. 8. 2022 vyhlášena výzva CHIST-ERA IV Call Open Research Data 2022. Výzva řeší problematiku otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu jejich možného opětovného využití. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Jedná se o jednokolovou výzvu. 

Téma výzvy (v originálním znění):

  • Open & Re-usable Research Data & Software

Podrobnější informace o tématu naleznete zde.

Jako člen hodnotící komise (Evaluation Panel) se budete účastnit zasedání panelu a vystupovat v roli zpravodaje a spoluzpravodaje pro několik návrhů projektů. V této roli budete ověřovat střet zájmů, přiřazovat externí odborníky k návrhům projektů, finalizovat zprávy atd.

Získáte:

  • možnost zapojit se do hodnocení mezinárodních projektů
  • příležitost k rozšiřování profesních a odborných obzorů
  • přehled o aktuálních trendech v daném odvětví
  • příležitost k navázání mezinárodních kontaktů
  • finanční odměnu za hodnocení návrhů projektů a za své úsilí během hodnotícího postupu

Zasedání hodnotící komise (Evaluation Panel) jsou naplánována na 24. ledna 2023 (online zasedání: přidělování návrhů projektů) a 10.–11. května 2023 (offline zasedání EP v Praze: projednávání návrhů projektů). Hodnocení a zasedání probíhají v angličtině.

Zájemci se mohou registrovat do 7. listopadu 2022 na tomto odkazu.

Pro více informací, jak se stát hodnotitelem, kontaktujte Anetu Lízancovou (aneta.lizancova@tacr.cz; +420 778 976 953).