Záznam z webináře "Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR"

Pro příjemce podpory TA ČR v lednu pořádala webinář na téma „Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR“. Cílem webináře bylo vysvětlit možná rizika a nejasnosti v evidenci nákladových položek a poskytnout nezbytné informace pro jejich správné vykazování.