Zesnula profesorka Jiřina Jílková

V úterý 21. června 2022 náhle zemřela prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., členka Kontrolní rady Technologické agentury ČR.

Svou profesní dráhu spojila Jiřina Jílková s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v letech 2011–2017 vykonávala funkci prorektorky pro vědu, a poté působila jako profesorka na Fakultě sociálně ekonomické. Její specializací byla ekonomie a politika životního prostředí, regulace a evaluace státních intervencí a politik. Absolvovala řadu studijních pobytů a stáží (Rakousko, Irsko, Švýcarsko, USA, Kazachstán, Bulharsko a Rumunsko). Působila rovněž jako členka akademických senátů a vědeckých rad vysokých škol (UJEP v Ústí nad Labem, VŠE v Praze, ČVUT v Praze) a jako členka akademických grémií v SRN. V roce 2014 se stala členkou Kontrolní rady Technologické agentury ČR. Od roku 2011 pracovala v Pracovní komisi pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR a v roce 2015 se stala její předsedkyní.

Paní profesorka zemřela náhle v průběhu služební cesty v Rakousku během toho, co dělala celý život ráda a s nadšením – během výchovy nové generace mladých, mezinárodně úspěšných lidí, z nichž řada dnes patří mezi významné osobnosti vědeckého a společenského života.

S velkou úctou a smutkem vzpomínáme.