Změna zákona 130/2002 Sb.

TA ČR informuje všechny uchazeče o podporu, že dne 30. 8. 2022 byla schválena novela zákona č. 130/2002 Sb., která transponuje směrnici EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Změna platí pro všechny veřejné soutěže, mezinárodní výzvy a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené po 1. 9. 2022.

Příjemci tak mají nově povinnost zpracovávat Plán správy dat, ve kterém bude uveden způsob správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Dle výkladu TA ČR toto ustanovení neznamená automatickou povinnost všechna data a výsledky sdílet, ale informovat o tom, jaká data vzniknou a umožnit jejich efektivní správu v průběhu projektu. 

Plán správy dat a jeho pravidelnou aktualizaci bude TA ČR vyžadovat jako přílohu průběžné/závěrečné zprávy u všech veřejných soutěží a mezinárodních výzev vyhlášených po 1. 9. 2022. Povinnost se týká všech projektů a to včetně těch , které tuto povinnost nemají explicitně stanovenou ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tuto změnu upravuje směrnice SME-12.