Změnové řízení u realizovaných projektů nově prostřednictvím systému ISTA

Dne 6. února 2020 jsme v rámci systému ISTA spustili novou funkci, prostřednictvím které se podávají žádosti o změnu u realizovaných projektů.

V této souvislosti dojde v nejbližším možném termínu k aktualizaci směrnice SME-07 Změnová řízení projektů, ve které se uvedená změna v procesu změnového řízení promítne.

Návod, jakým způsobem lze žádost o změnu vytvořit, vyplnit a odeslat v rámci systému ISTA, naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů či potíží je Vám připraven pomoci referent projektu, který administruje Váš projekt. Kontakt naleznete v systému ISTA přímo ve svém projektu v záložce Souhrn informací o projektu.

Závěrem upozorňujeme, že v případě zaslání žádosti o změnu u realizovaného projektu mimo systém ISTA po 1. 3. 2020, nebude tato žádost
o změnu přijata k vyřízení a příjemce bude vyzván, aby žádost o změnu podal prostřednictvím systému ISTA.