Změny před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory

Dne 21. října 2021 schválilo předsednictvo Technologické agentury ČR výklad směrnice SME-07 Změnová řízení projektů, který se týká změn před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.