Změny ve vnitřních předpisech TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) v souladu s čl. 1 odst. 5 Všeobecných podmínek informuje příjemce, že došlo ke změně níže uvedených vnitřních předpisů.

SME-03 Monitorovací kontroly v6

https://drive.google.com/drive/folders/1VDvtOW9AMP7XL4_kgu6r7OnAikSX87Yp
Při revizi směrnice SME-03 Oponentní řízení byl zaveden souhrnný pojem monitorovací kontrola, který zahrnuje oponentní řízení a monitorovací návštěvu, která je nově zavedena v této verzi směrnice. S touto změnou byla směrnice přejmenována na SME-03 Monitorovací kontroly.

SME-08 O stížnostech ve veřejné soutěži v4

https://drive.google.com/drive/folders/1eAEIKMpDsmmZapAteXy2TkyQYlYUEFYK
Na základě praxe při vyřizování stížností a situací, které nastávají, byla revidována SME-08 O stížnostech tak, aby byl i nadále zajištěn proces vyřizování stížností v souladu s principem nediskriminace, rovného zacházení i transparentnosti, se zohledněním nových praktických poznatků.

SME-26 Řízení programů v2

https://drive.google.com/drive/folders/16uzf9XQdho2x31icAxUgvPhdUUQGUUYl
Změna směrnice reflektuje především novou roli TA ČR jako implementační agentury a nové členění Kanceláře TA ČR. Klíčovou změnou je vymezení role TA ČR v případě realizace programu dle § 5 odst. 2 Zákona č. 130/2002 Sb., kdy TA ČR není zpracovatelem programu.

SME- 28 Správa hodnotitelů v2

https://drive.google.com/drive/folders/1be-zM07vKtY6kx35Z4uY8Rzj2wa5Vb5Y
V rámci revize směrnice SME-28 Správa oponentů, odborných hodnotitelů a zpravodajů byl zaveden souhrnný pojem hodnotitel pod který spadají všichni oponenti, odborní hodnotitelé, zpravodajové a členové odborného poradního orgánu. Na základě zavedeného pojmu hodnotitel byla směrnice přejmenována na SME-28 Správa hodnotitelů.