Znalostní komunita JPP SES poskytuje doporučení jak podpořit energetickou transformaci

Evropská platforma společného programování Smart Energy Systems (JPP SES) spojuje vědecké odborníky v oblasti smart energetických systémů v rámci znalostní komunity (JPP SES Knowledge Community). Pro rok 2022 připravila edici Policy Briefs, které slouží jako doporučení jak podpořit energetickou transformaci.

Policy Briefs patří mezi hlavní výstupy JPP SES Knowledge Community a jsou pravidelně rozvíjeny v rámci spolupráce současných pěti tematických pracovních skupin znalostní komunity. Doporučení jsou primárně určena pro tvůrce politik, manažery programů financování a projektů, představitelé z oblasti podnikání a vědy. Na základě zkušeností a podrobných expertiz výzkumníků z 24 projektů v rámci JPP SES iniciativy a pěti projektů mimo tuto iniciativu, vzniklo 35 doporučení, které pokrývají širokou škálu témat zásadní pro posun vpřed v oblasti energetické transformace.

Edice Policy Brief 2022 je dostupná v následujících formátech: 

  • Policy Brief Overview: zkrácený přehled doporučení 
  • Policy Brief Summary: detailně rozepsaná doporučení
  • Policy Brief Working Group Versions:  možnost komentovat doporučení (Tento formát je určen ke komentování pouze na platformě JPP SES Knowledge Community expera.)

Více informací o JPP SES Knowledge Community a Policy Briefs naleznete zde.