Zpětná vazba k hodnocení za rok 2022

Vážené hodnotitelky, vážení hodnotitelé, 

chceme mnohokrát poděkovat, že jste si udělali čas a vyplnili náš dotazník pro zpětnou vazbu k hodnocení a dali nám tím podněty k zamyšlení.
Z těchto získaných dat bychom se s Vámi rádi podělili o zajímavé výsledky tohoto průzkumu.

Práce se systémem ISTA

+ Práce v systému ISTA je pro většinu z Vás bez větších problémů a není problém se pro Vás v něm vyznat.

Z podnětů, které jste nám uvedli, je nejčastější problém se systémem ISTA v tom, že je trochu neintuitivní a méně uživatelsky přívětivý, což je pro nové hodnotitele problematické, než se v něm začnou lépe orientovat.

Informace k hodnocení návrhu projektu

+ Návrhy projektů pro většinu z Vás obsahovaly dostatečné informace pro jejich hodnocení.

Nejčastější nedostatky, které jste v dotazníku uváděli, se týkají nedostatečného naplnění parametrů dle zadávací dokumentaci dané soutěže a nedostatečných výstupů uchazečů, jak dosáhnout jejich uvedených cílů. Dále Vám chyběli informace o celkové finanční stránce jak projektu, tak i jednotlivých uchazečů.

Hodnoticí kritéria

+Hodnoticí kritéria byla pro Vás celkově dobře srozumitelná.

Jako časté nedostatky jste uváděli, že Vám chyběl dostatečný popis jednotlivých kritérií a často se zadání parametrů prolíná mezi sebou. Rádi byste taky uvítali snížení množství kritérií.

Podněty k zlepšení


V rámci dotazníků k nám také přišly Vaše podněty k zlepšení celkového procesu hodnocení v našem informačním systému ISTA. Často nám uvádíte, že byste uvítali:

  • možnost nahlédnout na nejlépe hodnocené posudky nebo na vzorové příklady vypracovaných posudků k jednotlivým soutěžím,
  • lépe a detailněji vymezené parametry kritérií,
  • propojenost informačního systému ISTA s dalšími databázemi v rámci státní správy,
  • možnost upravit si rozhraní informačního systému ISTA dle Vašich preferencí,
  • univerzální design příloh a popisů návrhů projektů napříč všemi soutěžemi.


Děkujeme Vám za všechny podněty a návrhy, které jste nám uvedli v dotazníku pro zpětnou vazbu hodnocení. Vážíme si Vaší spolupráce a snažíme se na Vaše podněty reagovat a proces hodnocení stále zlepšovat, což by se mělo nejvíce projevit  v novém informačním systému SISTA, který právě vyvíjíme a na který budeme postupně přecházet.