Zpětná vazba od hodnotitelů za rok 2023

Vážené hodnotitelky, vážení hodnotitelé, 

chceme Vám mnohokrát poděkovat, že jste si udělali čas a vyplnili náš dotazník pro zpětnou vazbu k hodnocení.  Díky tomu jsme získali podněty k zamyšlení, které využijeme pro zlepšení procesů hodnocení a pro nový informační systém SISTA. Z těchto získaných dat bychom se s Vámi rádi podělili o zajímavé výsledky tohoto průzkumu:

1. Byly pro Vás informační materiály k činnosti hodnotitele a komunikace s TA ČR užitečné?

Jsme velmi rádi, že pro všechny z Vás byly informační materiály dostačující či plně dostačující. Nejčastěji byste uvítali zavedení semináře pro hodnotitele s ukázkou a vysvětlením jednotlivých kritérií nebo fiktivní posudek, který by vám sloužil jako vzorový. V této souvislosti pro Vás máme seznam nejčastějších formálních nedostatků při vypracování posudků, které naleznete v dokumentech pro hodnotitele ve Vašem profilu v systému ISTA.

2. Byla pro Vás práce se systémem ISTA bezproblémová?

Pro většinu z Vás je práce se systémem ISTA bez problémů a nepůsobí Vám žádné potíže. Nejčastější podněty se týkají možnosti přidání hypertextových odkazů v kritériích, které by Vám usnadnily hledání konkrétních souborů a informací odkazující se na ně nebo možnost přizpůsobit si vzhled stránky dle Vašich představ.

3. Chyběly Vám v návrhu projektu nějaké informace?

Pro většinu z Vás je práce se systémem ISTA bez problémů a nepůsobí Vám žádné potíže. Nejčastější podněty se týkají možnosti přidání hypertextových odkazů v kritériích, které by Vám usnadnili hledání konkrétních souborů a informací odkazující se na ně nebo možnost přizpůsobit si vzhled stránky dle Vašich představ.

4. Byla pro Vás všechna hodnocená kritéria srozumitelná?

Pro většinu z Vás je práce se systémem ISTA bez problémů a nepůsobí Vám žádné potíže. Pro většinu z Vás byla všechna hodnoticí kritéria dostatečně srozumitelná. Nejčastěji zde  vidíte nedostatky v neuspokojivé definici jednotlivých kritérií, které způsobují následně částečně překryvy mezi nimi. Též často zmiňujete, že otázka genderová problematiky je u některých návrhů projektů zbytečná nebo je irelevantní vzhledem k jeho zaměření a výstupům.

5. Máte postřehy a podněty k hodnoticímu procesu a práci hodnotitele?

V rámci této zpětné vazby byla poslední otázka zaměřená na podněty k hodnoticímu procesu a práci hodnotitele obecně. Zde jste nám uvedli, že pro Vás největší potíže způsobuje dodržení krátkých lhůt pro přijetí návrhu projektu k hodnocení, doba do jeho odevzdání a hodnocení během letních prázdnin. Též jsme obdrželi podněty k možnosti a způsobu účasti na zasedání Kolegia odborníků a Odborného poradního orgánu kvůli jeho časové náročnosti.

Závěr:
Děkujeme Vám za všechny podněty a návrhy, které jste nám uvedli v dotazníku pro zpětnou vazbu k hodnocení. Vážíme si Vaší spolupráce a snažíme se na Vaše podněty reagovat a proces hodnocení stále zlepšovat.  To by se mělo nejvíce projevit v novém informačním systému SISTA, který právě vyvíjíme a na který postupně přecházíme. Nad dalšími podněty se zamyslíme v rámci procesu hodnocení.