Zpráva o úmrtí

Ve čtvrtek 25. března 2021 náhle zemřel Ing. Pavel Bartoš, člen Výzkumné rady Technologické agentury ČR v letech 2012 – 2016. Pavel Bartoš byl člověkem, který uměl promítnout své vize do konkrétních činů. V tomto ohledu u něj sehrávala důležitou úlohu podpora aplikovaného výzkumu, v níž vždy kladl důraz na potřebu spolupráce akademické sféry s průmyslem. Zároveň se v jeho práci silně projevoval lidský přístup a hluboký vztah k jeho rodnému regionu.

S úctou vzpomínáme.

Za Předsednictvo TA ČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Za Výzkumnou radu TA ČR Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.