Zveřejnění postupů Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro poskytnutí role aplikačního garanta

Technologická agentura ČR informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost zveřejnily své postupy pro poskytování role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.

Postupy jednotlivých institucí naleznete v následujících odkazech:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu (odkaz)
  • Energetický regulační úřad (odkaz)
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost (odkaz)

Nesrovnalosti v termínech mezi informacemi institucí a soutěžní lhůtou jsou pouze termínové a nemají vliv na podmínky či samotný systém výběru aplikačního garanta.