1. výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020 - informace k připravované výzvě

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje vyhlášení 1. výzvy v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA na podporu projektů oceněných na mezinárodní úrovni. Do výzvy se budou moci zapojit Čeští držitelé ocenění Seal of Excellence (SoE) EIC Accelerator Pilot 2020 z uzávěrek roku 2020, konkrétně: 

  • 8. leden 2020, 
  • 18. březen 2020, 
  • 7. říjen 2020.

Výzva bude vyhlášena v programu SIGMA v dílčím cíli 4 (DC4), Mezinárodní spolupráce, jehož záměrem je podpora aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Výzva bude financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”, proto uchazeči budou muset splnit také specifické podmínky vycházející právě z tohoto zdroje financování. 

Vyhlášení výzvy se plánuje předběžně na 30. září 2022. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do 30. října 2022.

Finanční alokace na výzvu je stanovena na 200 milionů korun Kč s maximální podporou na projekt ve výši 25 milionů Kč. Přílohou žádosti (TA CR Application Form) bude Návrh projektu, kterým se projekty hlásily do nástroje EIC Accelerator, certifikát SoE a Evaluation Summary Report. 

TA ČR aktuálně připravuje parametry výzvy, které budou v nejbližších dnech zveřejněny na webových stránkách agentury.