České nápady znovu míří do světa

I letos míří české nápady do světa. Konkrétně se jedná o výzkumné projekty podpořené Technologickou agenturou, které mají silný komerční potenciál v zahraničí. Skupina expertů realizačního týmu Podpora exportu VaV z TA ČR a EGAP,ve spolupráci s dalšími organizacemi státní správy i komerčního sektoru každoročně vybírají projekty a cílenou poradenskou podporou pomáhají jejich autorům komercionalizovat státem podpořený výzkum. 

V letošním roce se do finále dostaly níže uvedené projekty, které byly představeny na online semináři 15. září 2022.

  • Termální systémy e-vozidel (Satello s.r.o.),
  • Neobtěžující monitorování vitálních funkcí u zvířat (Univerzita Hradec Králové/Přírodovědecká fakulta), 
  • Výroba vodíku elektrolýzou vody: technologie a podpora vzdělávání (Leancat s.r.o.), 
  • Inovativní antimikrobiální systémy (Synpo, a.s.), 
  • Vodíkové palivové články pro využití v mobilitě a v dalších oblastech (ÚJV Řež, a.s.)
  • a Inteligentní hluk (EKOLA group, s.r.o., České vysoké učení technické v Praze).

Autoři představili své projekty na online semináři 15. září 2022. Jak uvedl David Havlíček z EGAP: „EGAP a TA ČR spolupracují už osm let a snažíme se, aby know-how našich vědců neskončilo v zahraničí, ale aby zůstalo v České republice, a také aby u nás doma zůstala i přidaná hodnota“. 

Rok 2022 byl z tohoto pohledu unikátní. „Letos jsme měli při výběru projektů výzkumu a vývoje podpořených státem šťastnou ruku,“ říká Martina Kepková z TA ČR, která má na starost zejména přípravu projektů a komunikaci s jejich autory. „Všechny přispívají k řešení důležitých problémů například v energetice, při ochraně před mikroorganismy nebo v boji proti hluku.“ Jak se můžete přesvědčit na záznamu semináře, všichni zástupci vybraných firem projekty prezentují zajímavě a s jasnou informací, koho hledají – zda výrobce, exportéra nebo zákazníky. 

Základní technické know-how firmy Satello s.r.o. souvisí s klimatizačním systémem a jeho komponentami, systémem řízení teploty, chlazením baterií. Ondřej Švanda prezentoval kompaktní reverzibilní tepelné čerpadlo, pro jehož komercionalizaci firma uvítá pomoc při prvním otevírání dveří u nových zákazníků.

Richard Cimler, který prezentoval monitoring vitálních funkcí zvířat pomocí neinvazivních metod, nás zaujal informací, že i u zvířat funguje „syndrom bílého pláště“. Hodnoty frekvence tepu a tlaku krve se mohou v ordinaci výrazně lišit od stavu, kdy je zvíře ve známém prostředí. Metoda má velmi zajímavé využití i v humánní medicíně nebo v péči o seniory.

Martin Kroupa z firmy Leancat s.r.o. představil vodní elektrolyzér PEM. „Náš elektrolyzér chceme použít v rezidenčních aplikacích v systému, který je schopen z přebytků energie z fotovoltaiky během léta vyrábět vodík a v zimě jej využívat v palivových článcích pro výrobu tepla a elektřiny“, dodal. Firma se věnuje i výrobě technologií pro vzdělávání a výrobě testovacích stanic pro zákazníky.

Stanislav Kříž z UJV Řež, a.s. se rovněž zaměřil na využívání elektrolyzérů. Jak uvedl, v létě, v době maximálních špiček se využívá elektrolyzérů pro přeměnu elektrické energie na vodík, který se ukládá do nádrží. Později se buď využije opět k výrobě elektrické energie, nebo jako vodík k tankování do vodíkových vozů. Představil rovněž malou vodíkovou plnicí stanici umístěnou v transportním kontejneru a HYVAN, malé bateriové vozidlo doplněné vodíkovým prodlužovačem dojezdu. Zaujal i projekt Power Box (vznikl ve spolupráci s VŠCHT) – mobilní čistě vodíkový zdroj energie, který je napájen z vodíkové lahve. Má velké využití v integrovaném záchranářském systému, pro armádu v polních nemocnicích nebo jako zdroj pro přenosné radiostanice.

Kateřina Zetková a Jakub Opršal ze Synpo, a.s. představili inovativní antimikrobiální systémy „AlterBio“. Na rozdíl od konvenčních biocidů, které se nekontrolovaně uvolňují do prostředí, se autorům podařilo díky modifikaci a vazbě fotoaktivního ftalocyaninu s polymerní matricí tomuto uvolňování zabránit. Výsledkem jsou moderní nátěrové hmoty a nátěry pro plasty a podlahoviny s dlouhodobou účinností proti baktériím a plísním nebo textilie s širokým antibakteriálním účinkem s využitím ve veřejných prostorách, ve veřejné dopravě, školství a zdravotnických zařízeních.

Ondřej Simon z firmy EKOLA představil systém pro inteligentní řízení procesů v závislosti na intenzitě hluku. Nový přístroj vyvinutý ve spolupráci s fakultou elektrotechnickou ČVUT nepočítá přímo data, ale stará se o transport surových dat do paměti (většinou na vzdálený server, ale může to být i vnitřní paměť). Teprve potom jsou uložená data zpracována buď v reálném čase, nebo třeba za rok. Zásadní výhoda je, že data mohou být vždy zpracována podle jakýchkoliv dalších kritérií a požadavků.

Vzhledem ke kvalitě výsledků i samotným prezentacím bude letos opět šance, aby se alespoň jedna firem z letošního ročníku projektu Podpora exportu VaV prezentovala i na evropské úrovni na platformě EuroQuity, která propojuje špičkové evropské inovátory s investory. 

Někteří zástupci vybraných firem nebudou chybět ani na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu.

Milena Vicenová

Prezentace jednotlivých projektů ze semináře ke zhlédnutí: