Alokace pro navýšení rozpočtu na zapojení ukrajinských kolegů je naplněná

Děkujeme všem řešitelským týmům, které projevily zájem zapojit do svých projektů ukrajinské výzkumnice, výzkumníky, studentky a studenty. V TA ČR si velmi vážíme takto projevené solidarity.

Dne 4. 3. 2022 jsme zveřejnili výzvu k navýšení rozpočtů stávajících projektů v souvislosti se zapojením ukrajinských kolegů a kolegyň. Aktuálně je alokace určená pro toto navýšení naplněná

Nadále mohou řešitelské týmy zapojit ukrajinské pracovníky do svých projektů v rámci stávajících rozpočtů (např. je možné volně přesouvat náklady mezi jednotlivými nákladovými položkami oproti plánu, skutečnost stačí vykázat do průběžné či závěrečné zprávy).

V TA ČR nyní aktivně pracujeme na tom, aby byly pro tyto účely vyčleněny další prostředky, a mohli jsme tak společně ukrajinským kolegům nadále pomáhat v jejich těžké situaci. Aktuální informace zveřejníme na webu.