Specifikace podmínek možnosti zapojení ukrajinských kolegů do projektů podpořených TA ČR

V návaznosti na prohlášení Technologické agentury, k začlenění ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů realizovaných projektů, uvádíme bližší informace a podmínky pro podávání žádostí o navýšení rozpočtu, zejména nákladů souvisejících s jejich zapojením.

Současně vyzýváme řešitele projektů o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů a jejich stávajících rozpočtů. Tento krok nepodléhá schválení poskytovatele. Řešitelé projektů jednoduše popíší rozšíření řešitelského týmu v Průběžné zprávě o řešení projektu za rok 2022.

Rovněž apelujeme na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.

Aktuálně se v TA ČR zamýšlíme nad dalšími možnostmi podpory ukrajinské výzkumné obce. O dalších možnostech pomoci budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. 

#ScienceForUkraine