Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika pro podnikatele

Z průzkumů dlouhodobě vyplývá, že pro malé a střední exportéry jsou rizikem kurzy a kurzové riziko, které často nejsou schopni řídit odpovídajícím způsobem. Systému prevence kurzového rizika se dlouhodobě věnuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve svém projektu E-start. Na základě tohoto projektu a jeho výsledků se agentura CzechTrade rozhodla tuto oblast zahrnout do svého exportního poradenství. Navíc společně s portálem BusinessInfo.cz vznikla Kalkulačka kurzových rizik E-start. Aplikace byla vyvinuta za podpory TA ČR v rámci Programu ÉTA na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u pohledávky nebo závazku. Cílem aplikace je poskytnout podnikatelům dodatečné informace pro rozhodování o zahraničních obchodech – pohledávkách i závazcích. Z průzkumů, které si děláme mezi podnikateli a uživateli portálu vyplývá, že o nástroj je velký zájem, a to i proto, že je v českém prostředí jedinečný. I s ohledem na současnou ekonomickou situaci způsobenou koronavirovou krizí je nutné podporu podnikání a exportu zintenzivnit a v maximální možné míře přenést online. Systém kurzové prevence a aplikace E-start přesně odpovídá této nutnosti a reaguje na aktuální problémy.